Alliade Zorggroep
Samen doen wat wel kan
talanttalant

De Wet zorg en dwang

Begeleiders mogen jou niet zomaar minder vrijheid geven. Daar zijn strenge regels voor. Wat wel mag en wat niet mag, staat in de Wet zorg en dwang.

Je mag zelf kiezen

Iedereen heeft recht op vrijheid. Dat staat in de wet. Het betekent dat jij zelf beslissingen mag nemen die belangrijk zijn voor jouw leven. Dat kan over kleine dingen gaan. Bijvoorbeeld wat je eet, hoe laat je naar bed gaat en hoeveel tijd je op je telefoon zit. Maar ook over grote dingen. Bijvoorbeeld met wie je omgaat, waar je werkt en waar je woont.

Soms mag je niet zelf kiezen

Soms beslist een begeleider voor jou. Dan mag je iets niet doen omdat het gevaarlijk is voor jou of voor iemand anders. Of je moet iets doen wat je eigenlijk niet wil. Je krijgt dan minder vrijheid.

Begeleiders mogen jou niet zomaar minder vrijheid geven. Daar zijn strenge regels voor. Wat wel mag en wat niet mag, staat in een nieuwe wet. Die wet heet Wet zorg en dwang. Deze wet regelt dat jij zorg en begeleiding krijgt waar je het mee eens bent.

Zorg die je niet wil

Alleen als het echt niet anders kan, krijg je zorg die je niet zelf wil. Dat heet onvrijwillige zorg. De begeleiders moeten een plan maken om zo snel mogelijk weer te stoppen met onvrijwillige zorg. Dit plan bespreken ze met jou en met je familie of je wettelijk vertegenwoordiger.

Het plan wordt gemaakt door mensen die jou kennen. Een paar mensen die jou niet kennen kijken of ze het wel goed doen. Samen denken ze na of de onvrijwillige zorg écht nodig is. Ze proberen ook andere dingen te bedenken, die jij wél wil. En ze vragen advies aan mensen die er verstand van hebben. Natuurlijk mag jij hier ook over meepraten. Vind je dat moeilijk? Je mag ook iemand meenemen, bijvoorbeeld je familie of je wettelijk vertegenwoordiger.

Krijg jij zorg die je niet wil, omdat het echt niet anders kan?
Dan staat dit in Jouw Plan. Jij krijgt dus alleen zorg die in Jouw Plan staat.

De zorgverantwoordelijke

Iemand die gaat over onvrijwillige zorg, noem je de ‘zorgverantwoordelijke’. Bij Talant is dat het hoofd van jouw locatie. De zorgverantwoordelijke is heel belangrijk. Hij of zij moet zorgen dat alle zorg die jij krijgt in Jouw Plan staat. De zorgverantwoordelijke moet het plan met jou en je familie bespreken. Hij of zij moet ook kijken of iedereen zich houdt aan de afspraken die in Jouw Plan staan. En of de afspraken nog wel kloppen.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd)

Dingen die met de wet te maken hebben zijn vaak ingewikkeld. Gelukkig is er iemand die jou kan helpen.
Bijvoorbeeld als je het niet eens bent met de zorg die je krijgt. Of als je vragen hebt. Dit heet een cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd). Hij of zij kan ook met je meegaan als de begeleiders gaan praten en nadenken over de onvrijwillige zorg die jij krijgt.

Een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is iemand die je kunt vertrouwen. Hij of zij luistert naar wat jij wil. Alles wat je aan een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd vertelt, blijft geheim.

Jouw cliëntenvertrouwenspersonen Wzd:

Welmoed van der Goot 
E-mail: WelmoedvanderGoot@quasir.nl 
Telefoon: 06 - 82 45 73 32

Jikkie Taekema 
E-mail: JikkieTaekema@quasir.nl 
Telefoon: 06 - 82 51 79 52

Jordy interviewt Mieke

Jordy (lid cliëntenraad) stelde vragen over de Wet zorg en dwang aan Mieke (geneesheer-directeur). Ze maakten er een filmpje van.