talanttalant

Mogelijkheden om elkaar toch te zien

Helaas geldt de bezoekersstop nog steeds. We begrijpen dat het erg vervelend is om je familie of vrienden niet te kunnen zien.

Alle hoofden van Talant hebben daarom nagedacht over hoe je elkaar toch kunt zien.

Bijvoorbeeld in een afgeschermde ruimte met een afscheiding van (plexi)glas.

We moeten ons wel houden aan de richtlijnen van het RIVM. 

Jij en je bezoek moeten dus op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. 

Vraag je begeleider wat er op jouw locatie kan en vanaf wanneer.

Op de foto zie je een ontmoetingstruimte van een locatie van Meriant. 

Meriant is net als Talant onderdeel van zorggroep Alliade.