talanttalant

Prokkelen bij Talant

Ook dit jaar werd er bij Talant weer volop ‘geprokkeld’. Een Prokkel is een mooie, leuke en gezellige ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking. Bij Talant waren er dit jaar vooral Prokkelstages. Deze stages zijn vaak bijzonder voor cliënten én het bedrijf. Soms is de klik zo goed, dat het zelfs een nieuwe werkplek oplevert. Zo ook voor Richard. Ontdek zijn verhaal in de video.

De Friesland Zorgverzekeraar bood ook dit jaar weer een mooie stagedag aan voor een grote groep cliënten. Voor een aantal is het inmiddels een traditie en voor een aantal een nieuwe ervaring.

De locatie in Joure organiseerde tijdens de Prokkelweek drie dagen lang leuke Prokkelactiviteiten. Hiervoor zochten ze de samenwerking met mensen, bedrijven en organisaties uit Joure uit voor een sterrenslag.

Beleidsprokkel PI
Verder bracht een groep cliënten een bezoek aan de gevangenis in Leeuwarden. Ze waren onder de indruk, er kwamen gesprekken op gang en ze realiseerden zich dat op het rechte pad blijven de beste keuze is.