talanttalant

Coaches medezeggenschap komen naar je toe deze zomer

Talant vindt het belangrijk dat cliënten meedenken en meepraten over de zorg en ondersteuning. Daarvoor is de Centrale Cliëntenraad (CCR). Er komen nu ook gebiedsraden en locatieraden.

Alle raden voor cliënten krijgen een begeleiding van een coach medezeggenschap. Er zijn nu 12 coaches medezeggenschap.

Deze zomer komen de coaches naar de locaties van Talant. Ze gaan kijken waar gebiedsraden en locatieraden kunnen starten. De begeleiders en hoofden vertellen wanneer de coaches naar de locaties komen.

Wil jij ook in een gebiedsraad of een locatieraad? Vertel dit dan aan je begeleider of aan het hoofd van je locatie.