talanttalant

Medezeggenschap bij Talant

Talant heeft een Centrale Cliëntenraad. De leden van de Centrale Cliëntenraad praten mee, denken mee en beslissen mee over dingen die voor alle cliënten belangrijk zijn.

De Centrale Cliëntenraad komt op voor alle cliënten van Talant. Heb je een vraag of tip voor de Centrale Cliëntenraad? Klik dan hier en stuur een mail.

De Centrale Cliëntenraad van Talant heeft in 2013 een rap met clip opgenomen; 'Laat je horen'. In de rap worden mensen met een verstandelijke beperking opgeroepen op te komen voor henzelf!