talanttalant

Medezeggenschap bij Talant

Talant vindt het belangrijk dat cli├źnten meedenken, meepraten en adviseren over de zorg en ondersteuning. Daarvoor zijn de centrale raden, gebiedsraden en locatieraden.

Daarnaast hebben cliënten op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) ook wettelijk gezien het recht om te adviseren.

 

De medezeggenschapraden

Klik op de plusjes om meer te lezen over de raden.

Locatieraad

De locatieraad bestaat uit cliënten of cliëntvertegenwoordigers. Er zijn ongeveer 200 locatieraden.

De locatieraad:

  • komt op voor alle cliënten van de locatie;
  • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het hoofd;
  • praat, denkt en adviseert over de plannen van de locatie.

Gebiedsraad

Er zijn cliëntengebiedsraden en cliëntvertegenwoordigersraden. Er zijn ongeveer 20 gebiedsraden.

De gebiedsraad:

  • komt op voor alle cliënten uit gebied. We noemen dit een woonleefzone;
  • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan een directeur of hoofd;
  • praat, denkt en adviseert over de plannen in de woonleefzone.

Centrale raden

De Centrale Cliëntenraad bestaat uit cliënten. Er is 1 CCR.
De Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad bestaat uit cliëntvertegenwoordigers. Er is 1 CCVR.

De CCR en CCVR:

  • komen op voor alle cliënten van Talant;
  • geven gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur;
  • praten, denken en adviseren over de plannen van Talant.

De CCR heeft een video gemaakt over wie ze zijn wat ze doen. Klik hier om de video te bekijken.
Heb je een vraag of tip voor de CCR? Klik dan hier en stuur een mail.

Waar praten de raden over?

Deze onderwerpen zijn belangrijk voor de raden:

E-learning medezeggenschap

Wil je meer ontdekken over medezeggenschap bij Talant? Dat kan. Hiervoor is een e-learning gemaakt. Een e-learning is een opleiding die je thuis op de computer kunt doen. Je hoeft er dus niet de deur voor uit en als je tussendoor even wilt stoppen, dan kan dat ook. Je kunt de opleiding doen op het moment wanneer het jou het beste uitkomt.

Laat je horen!

De Centrale Cliëntenraad van Talant heeft in 2013 een rap met clip opgenomen; 'Laat je horen'. In de rap worden mensen met een verstandelijke beperking opgeroepen op te komen voor henzelf!